Inspecties & Monsters

Het uitvoeren van inspecties en het nemen van monsters

Bij klachten over het binnenklimaat of bij specifieke gezondheidsklachten waarbij het vermoeden bestaat dat er sprake kan zijn van luchtvervuiling, kunnen wij door het uitvoeren van een inspectie (evt. met microbiologisch onderzoek) de oorzaak proberen te achterhalen. Dat maakt een doelgerichte aanpak van het probleem mogelijk.

De ARBO- wetgeving en de HACCP-voorschriften stellen steeds hogere eisen aan de hygiënische conditie van het klimaatbeheersingssysteem. Het is dan ook van belang dat uw klimaat technische installatie regelmatig wordt gecontroleerd.

Dit kan door middel van:

– Endoscopische- en robotinspectie
– Monsterafname
– Microbiologische inspectie

Endoscopische inspectie
Met deze inspectie wordt beoordeeld of de luchtbehandelingskasten, de luchtkanalen en de vetkanalen in de juiste conditie verkeren. Er wordt gekeken naar eventuele aanwezigheid van corrosie en vervuiling

Monsterafname
We nemen bij monsterafname verschillende monsters en laten deze onderzoeken door een onafhankelijk laboratorium.

Microbiologische inspectie
Naast fysieke vervuiling kan een klimaat technische installatie vervuild raken door in de lucht zwevende micro-organismen. Er wordt een luchtmonster genomen welke onderzocht wordt op aanwezigheid van bacteriën, schimmels en gisten. Deze monsters worden altijd onderzocht door een onafhankelijk laboratorium.

Camera inspectie

Lucht- en vetkanalen raken in de loop der jaren sterk vervuild. Stof en vuiligheden kunnen zich aan de wanden hechten. Hierdoor neemt de efficiency van de installatie af. Om lange of bochtige kanalen goed te inspecteren kunnen wij gebruik maken van een camera inspectie. Zo kunnen wij met een kleine camera het kanaal op een goede manier inspecteren.

Vraag offerte aan

  • Ook voor inspecties kunt u terecht bij C&R Group
    Ook voor inspecties kunt u terecht bij C&R Group
  • Ook voor inspecties kunt u terecht bij C&R Group
    Ook voor inspecties kunt u terecht bij C&R Group

 

 

 


Wij werken voor: